× بستن تبلیغات
جستجوی آرشیو " پرسشنامه"
مارس
9
2018

پرسشنامه کیفیت خدمات

پرسشنامه کیفیت خدمات پرسشنامه کیفیت خدمات پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال دسته بندی مدیریت فرمت فایل pdf حجم فایل 15 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 2106 تمام فایل ها پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال پرسشنامهکیفیت خدماتپرسشنامه کیفیت خدماتسروکوال پرسشنامه رایگان ابعاد كيفيت خدمات (براساس مدل سروكوال) – … ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ – پرسشنامه ابعاد کیفیت خدمات (براساس مدل سروکوال). این پرسشنامه شامل ۹ سوال است. و با هدف رابطه بین […]

مارس
9
2018

پرسشنامه تعهد سازمانی

پرسشنامه تعهد سازمانی پرسشنامه تعهد سازمانی پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر دسته بندی مدیریت فرمت فایل docx حجم فایل 20 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 2106 تمام فایل ها پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر پرسشنامهتعهد سازمانیتعهدپرسشنامه تعهد سازمانی پرسشنامه رایگان تعهد سازمانی آلن و مایر – پرسشنامه رایگان ۲۵ دی ۱۳۹۴ – پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر. Allen & Meyer’s Organizational Commitment Questionnaire. این پرسشنامه […]

مارس
9
2018

پرسشنامه سبک رهبری

پرسشنامه سبک رهبری پرسشنامه سبک رهبری پرسشنامه سبک رهبری همراه با نحوه نمره دهی ، پایایی و روایی ابزار دسته بندی مدیریت فرمت فایل docx حجم فایل 28 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 3 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 2106 تمام فایل ها پرسشنامه سبک رهبری همراه با نحوه نمره دهی ، پایایی و روایی ابزار پرسشنامهسبک رهبریپرسشنامه سبک رهبری دانلود رایگان پرسشنامه سبک رهبری سالزمن | کالج پروژه | … دانلود رایگان پرسشنامه […]

دسامبر
9
2017

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الكترونیكی

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الكترونیكی پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الكترونیكی پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الكترونیكی دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 21 فرمت فایل docx حجم فایل 12 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 3 فروشنده فایل کد کاربری 1113 تمام فایل ها پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الكترونیكی این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال بوده و هدف آن بررسی نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی از ابعاد مختلف (یادگیری الکترونیکی به عنوان محیط یادگیری […]

دسامبر
9
2017

پرسشنامه نگرش فرزند نسبت به مادر

پرسشنامه نگرش فرزند نسبت به مادر پرسشنامه نگرش فرزند نسبت به مادر پرسشنامه نگرش فرزند نسبت به مادر دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 22 فرمت فایل docx حجم فایل 12 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 2 فروشنده فایل کد کاربری 1113 تمام فایل ها پرسشنامه نگرش فرزند نسبت به مادر این پرسشنامه ۲۵ سوال دارد که برای اندازه گیری دامنه، میزان یا شدت مشکلات فرزندان با مادرشان تدوین شده است. این پرسشنامه برای کودکان […]

دسامبر
9
2017

پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت)

پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت) پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت) پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت) دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 21 فرمت فایل docx حجم فایل 14 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 4 فروشنده فایل کد کاربری 1113 تمام فایل ها پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت) شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن تشخیص این است که افراد تحت تاثیر کدام یک از انواع قدرت رهبر قرار می گیرند. نحوه […]

دسامبر
4
2017

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الكترونیكی

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الكترونیكی پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الكترونیكی پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الكترونیكی دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 20 فرمت فایل docx حجم فایل 12 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 3 فروشنده فایل کد کاربری 1113 تمام فایل ها پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الكترونیكی این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال بوده و هدف آن بررسی نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی از ابعاد مختلف (یادگیری الکترونیکی به عنوان محیط یادگیری […]

دسامبر
4
2017

پرسشنامه نگرش فرزند نسبت به مادر

پرسشنامه نگرش فرزند نسبت به مادر پرسشنامه نگرش فرزند نسبت به مادر پرسشنامه نگرش فرزند نسبت به مادر دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 21 فرمت فایل docx حجم فایل 12 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 2 فروشنده فایل کد کاربری 1113 تمام فایل ها پرسشنامه نگرش فرزند نسبت به مادر این پرسشنامه ۲۵ سوال دارد که برای اندازه گیری دامنه، میزان یا شدت مشکلات فرزندان با مادرشان تدوین شده است. این پرسشنامه برای کودکان […]

دسامبر
4
2017

پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت)

پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت) پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت) پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت) دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 20 فرمت فایل docx حجم فایل 14 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 4 فروشنده فایل کد کاربری 1113 تمام فایل ها پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت) شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن تشخیص این است که افراد تحت تاثیر کدام یک از انواع قدرت رهبر قرار می گیرند. نحوه […]

دسامبر
3
2017

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الكترونیكی

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الكترونیكی پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الكترونیكی پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الكترونیكی دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 19 فرمت فایل docx حجم فایل 12 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 3 فروشنده فایل کد کاربری 1113 تمام فایل ها پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الكترونیكی این پرسشنامه دارای ۱۵ سوال بوده و هدف آن بررسی نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی از ابعاد مختلف (یادگیری الکترونیکی به عنوان محیط یادگیری […]

برگه‌ها :12»
× بستن تبلیغات