× بستن تبلیغات
ژوئن
6
2018

مبانی نظری ارزیابی رابطه تیپ های شخصیتی و سبکهای مدیریتی

براي مشاهده ادامه مطلب کليک کنيد

مبانی نظری ارزیابی رابطه تیپ های شخصیتی و سبکهای …

https://filechi.ir › پروژه و پایان نامه

ذخیره شده

نشر توسط:admin ۱۴ خرداد ۱۳۹۷ درپروژه و پایان نامه دیدگاه‌ها برای مبانی نظری ارزیابی رابطه تیپ های شخصیتی و سبکهای مدیریتی بسته هستند. مبانی نظری ارزیابی …

[PDF]ﻭ ﺳﺒﮏ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﭗ ﺷﺨﺼﻴﺖ A&B ( ﺩﺭ ﺳﺎ – دانشگاه تهران

farabi.ut.ac.ir/elmi/teachers/khanifar54.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻋﺪﻡ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﭘﻴﺎﻡ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ. ﻳﮏ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﻣﻲ … ،ﺹ. ) ۲۱۳. ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ. ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﺷﺨﺼﻲ. ﻣﺪﻳﺮﺍﺯ ﻗ. ﺒﻴﻞ. ﺷﺨﺼﻴﺖ. ،. ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻴﻬﺎ. ،. ﺍﺭﺯﺷﻬﺎ. ﻭ … ﻭ ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺗﻴﭗ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ. ﺗﻴﭗ (. A&B. ) ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺳﺒﻚ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺍﻳﻦ ﺳﺆﺍﻻﺕ … ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮﺩ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ ﺍﺳﺖ . ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ.

مقاله بررسی رابطه تیپ شخصیتی و سبک رهبری مدیران در …

https://www.civilica.com/Paper-IBSCONF01-IBSCONF01_062=بررسی-رابطه-تیپ-…

ذخیره شده

2- پرسشنامه ی استاندارد سبک مدیریتی رابرت هوس که شامل 20 سوال می باشد که با طیف پنج … ضریب پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت … همچنین نتایج رتبه بندی های مولفه های مربوط به سبک تیپ های شخصیتی تیپ شخصیتی … شاملو، سعید، (۱۳۷۲)، «مکتبها و نظریه ها در روان شناسی .

براي مشاهده ادامه مطلب کليک کنيد

فرستادن دیدگاه

× بستن تبلیغات