× بستن تبلیغات
مارس
9
2018

پرسشنامه کیفیت خدمات

پرسشنامه کیفیت خدمات

پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل pdf
حجم فایل 15 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1

پرسشنامه کیفیت خدمات

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

پرسشنامه رایگان ابعاد كيفيت خدمات (براساس مدل سروكوال) – …

۳۰ بهمن ۱۳۹۴ – پرسشنامه ابعاد کیفیت خدمات (براساس مدل سروکوال). این پرسشنامه شامل ۹ سوال است. و با هدف رابطه بین ابعاد کیفیت خدمات (براساس مدل سروکوال) بر رضایت مشتری در نمایندگی‌های ایران خودرو طراحی شده است. پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

پرسشنامه کیفیت خدمات با استفاده از مقیاس سروکوال

پرسشنامه استاندارد بررسی کیفیت خدمات با استفاده از مقیاس سروکوال درای روایی و پایایی.

پرسشنامه کیفیت خدمات – مادسیج

۱۲ مرداد ۱۳۹۴ – مقیاس کیفیت خدمات (SERVQUAL) توسط Parasuraman، Zeithaml و Berry در سال ۱۹۸۸ ساخته شده است که از ۴۴ گویه ساخته شده است که به منظور سنجش کیفیت خدمات بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۷ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «کاملاً مخالفم»، «خیلی مخالفم»، «کمی مخالفم»، «بی نظرم»، …

پرسشنامه کیفیت خدمات درمانی – مادسیج

۲۸ فروردین ۱۳۹۳ – پرسشنامه کیفیت خدمات درمانی دارای ۵ بعد کیفیت فنی: موارد ۱ تا ۴؛ کیفیت فرآیند (کیفیت وظیفه ای یا چگونگی ارائه خدمات): موارد ۵ تا ۸؛ کیفیت زیرساخت: موارد ۹ تا ۱۵؛ کیفیت تعاملات: موارد ۱۶ تا ۲۳؛ کیفیت جو و فضا: موارد ۲۳ تا ۲۹ و شامل ۲۹ سوال و هدف آن بررسی ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات درمانی .می باشد .

پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی – مادسیج

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ – پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات مراکز آموزش عالی با استفاده از مدل سروکوال پارسورامان و همکاران از ۲۰ گویه و ۵ خرده مقیاس ملموس (۴ سوال)، قابلیت اطمینان (۳ سوال)، پاسخگویی (۵ سوال)، تضمین (۴ سوال) و همدلی (۴ سوال) تشکیل شده است که بمنظور بررسی کیفیت خدمات مراکز آموزش عالی بکار می رود.

فرستادن دیدگاه

× بستن تبلیغات