× بستن تبلیغات
مارس
9
2018

مدیریت بحران بیمارستان

مدیریت بحران بیمارستان

جهت نوشتن برنامه مدیریت بحران در بیمارستان و یا سایر سازمان ها کمک کننده می باشد
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 35 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 3

مدیریت بحران بیمارستان

فروشنده فایل

کد کاربری 2106

مقدمه

مدیریت بحران بعنوان یک وظیفه مدیریتی محسوب می شود و با توجه به اینکه همیشه و در همه حال احتمال بروزخطر که منجر به بحران شود وجود دارد این امرسازمانها را قادر می سازد که به نحو بهتری خطرهای متداول در فعالیتهای روزمره رامدیریت نموده و با خیالی آسوده از خسارات تصادفی ، بطور جامعتر و موثرتر فعالیتهای روزمره خود را ادامه دهد .

مدیریت ریسک ما را قادر میسازد که به نتایج قابل قبول با حداقل هزینه نایل گردیم با همین رویکرد بیمارستان آموزشی درمانی بهارلو برنامه مدیریت بحران خود را در زمینه های مشکلات ساختمان ،از بین رفتن خدمات رایانه ای و بخش فناوری اطلاعات،خرابی تجهیزات سرمایه ای ،کمبود یا اتمام اعتبارات،بیمه مسوولیت حرفه ای و غفلت و اشتباهات کارکنان تدوین نموده است باشد که با پیاده سازی آن شاهد کاهش و کنترل خطرات احتمالی باشیم.

اقدامات لازم در زمینه مشکلات ساختمان در برنامه مدیریت خطر

1.بررسی کلیه مسیرهای عبور و محوطه بیمارستان و تامین روشنایی مورد نیاز به صورت مستمر با مسوولیت تاسیسات

2……..

[PDF]ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان (وﯾﮋه ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ) دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺿ – دانشگاه علوم …

ب. اﻫﺪاف. دوره. : ﻫﺪف. ﮐﻠ. :ﯽ. آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان. اﻫﺪاف. رﻓﺘﺎري. : ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دوره از ﻓﺮاﮔﯿﺮان اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود: •. ارﺗﻘﺎء آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان. •. ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻮادث و ﺟﺮاﺣﺎت ﺑﯿﻤﺎران و ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺣﯿﻦ و ﭘﺲ ﺑﺮوز. ﺑﺤﺮان. •. ﻧﻘﺶ اﻓﺮاد در ﺣﯿﻦ و ﭘﺲ از ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان …

مدیریت بحران در بیمارستان – دانشگاه علوم پزشکی شهید …

مديريت بحران: فرآيند پيش بيني و پيشگيري از وقوع بحران ، برخورد و مداخله در بحران و سالم سازي بعد از وقوع بحران را مديريت بحران گويند. در مراکز درمانی مانند بیمارستانها هر گونه حادثه غیر مترقبه به عنوان بحران تلقی شده و می بایست به صورت صحیح مدیریت و کنترل گردد تا از تبدیل آن به فاجعه جلوگیری گردد. لذا ضروري است …

[PDF]شرح وظایف اعضای سیستم مدیریت بحران بیمارستانهای جنرال

ميان مدت و دراز مدت تعيين نمود و زمان انجام وظايف هر قسمت، از واحدي به واحد ديگر متفاوت است ولرا، الزم است مسئول هرر واحرد،. تنها پس از پايان وظايف مندرج در اولويتهاي باال. تر ،. شروع به اجراي وظايف مندرج در اولويتهاي بعدي نمايد. دراين ببا نمونه شرح وظايف طراحي شده براي اعضاي سيستم مديريت بحران يك بيمارستان جنرال ارائه ميگردد.

مدیریت بحران بیمارستان – مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای …

آمادگی بیمارستانی در حوادث وبلایا .چک لیست بیمارستانها .راهنماي طراحي برنامه مديريت بحران بيمارستاني .شرایط احرازپستها .شرح وظایف .چارت فرماندهیHICS. چاپ ارسال برای دوستان …

طراحي الگوي مديريت بحران در بيمارستان شهداي تجريش

توسط وفايي علي – ‏مقالات مرتبط
مقدمه: کشور ايران از نظر بلاخيز بودن چهارمين کشور در آسيا و دهمين کشور در جهان به شمار مي رود و همواره در معرض بلاياي طبيعي، انسان ساخت و تروريستي قرار دارد. هدف از اين مطالعه تدوين برنامه مديريت بحران براي بيمارستان شهداي تجريش بود. روش ها: در اين مطالعه، ابتدا برنامه هاي مديريت بحران امريکا و اروپا به صورت بومي اصلاح و تدوين …

      مطالب مرتبط

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه

× بستن تبلیغات