× بستن تبلیغات
دسامبر
16
2017

مبانی نظری عملکرد سازمان، ارزیابی عملکرد، عملکرد بازار

مبانی نظری عملکرد سازمان، ارزیابی عملکرد، عملکرد بازار

مبانی نظری عملکرد سازمان، ارزیابی عملکرد، عملکرد بازار
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 17
فرمت فایل docx
حجم فایل 101 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 27

مبانی نظری عملکرد سازمان، ارزیابی عملکرد، عملکرد بازار

فروشنده فایل

کد کاربری 1113

کاربر

مبانی نظری عملکرد سازمان، ارزیابی عملکرد، عملکرد بازار

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری


خلاصه ای از کار:

مقدمه

هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیتهای خود به ویژه در محیط های پیچیده و پویا، نیاز مبرم به سیستم ارزیابی عملكرد دارد. فقدان سیستم ارزیابی عملكرد در یك سازمان به معنای عدم برقراری ارتباط بامحیط درون و برون سازمان تلقی می شود كه پیامد آن كهولت و در نهایت مرگ سازمان است. بانكها نیز همانند سایر سازمانها در ایران برای ارایه خدمات متنوعتر، سریعتر و مدرنتر و امكان رقابت وادامه حیات در موج گسترده اطلاع رسانی وتوسعه خدمات ویژه بانكی، نیازمند ارزیابی عملكرد مستمر شعب خود هستند (صالحی و همکاران، 1390: 128)…………..

…………………

تشریح مفهوم عملكرد:

در ضرورت و تشریح و تعریف مفهوم واژه ی عملكرد باید خاطرنشان نمود كه جایگاه این واژه از آنجا حائز اهمیت است كه تنها با تعریف و تشریح عملكرد است كه می توان آن را ارزیابی یا مدیریت نمود. هولتون[1] و بیتز[2] خاطرنشان كرده اند كه عملكرد یك ساختار چند بعدی است كه ارزیابی آن بسته به انواع متفاوت است……………

…………..

ارزیابی و سنجش عملكرد:

درواقع، اگر نتوان آنچه را كه درباره ی آن صحبت می شود اندازه گرفت و آن را در قالب اعداد بیان نمود به نظر می رسد چیزی درباره ی آن دانسته نشده است. چون در این حالت دانش كسب شده تنها یك نوع دانش ناچیز و سطحی است. ممكن است مقدمه ای بر دانش باشد اما به مرحله ی علم ورود ننموده است. ارزیابی عملكرد به مجموعه اقدامات و اطلاعاتی اطلاق می شود كه به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امكانات و منابع در جهت دستیابی به اهداف به شیوه ای اقتصادی توﺃم با كارآیی و اثربخشی صورت می گیرد. به طوری كه ارزیابی عملكرد در بعد سازمانی معمولاً اثربخشی فعالیت ها است . منظور از اثربخشی، میزان دستبابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی كارآ بودن فعالیت ها و عملیات است. به طور كلی نظام ارزیابی عملكرد را می توان فرآیند سنجش و اندازه گیری و مقایسه ی میزان و نحوه ی دستیابی به وضعیت مطلوب دانست (آرمسترانگ، 1385: 5)……………

…………..

فرآیند ارزیابی عملكرد:

هر فرآیندی شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و اقدامات با توالی و ترتیب خاص منطقی و هدفدار می‌باشد. در فرایند ارزیابی عملكرد نیز هر مدل و الگویی كه انتخاب شود، رعایت نظم و توالی و فعالیت‌های ذیل در آن ضروری می باشد………….

……………

مزایای سنجش عملکرد:

……………

مدل های سنجش و اندازه گیری عملكرد:

………………

…………

ب) سیستم اندازه گیری عملكرد ECOGRAI :

……………

ج) الگوی كارت امتیازی متوازن[3] (BSC):

………………

وجه مالی:

………….

وجه مشتری:

…………..

وجه فرآیند های داخلی:

………….

وجه یادگیری و رشد:

…………..

د) مدل مالكوم بالدریج (MB):

………..

طراحی سیستم ارزیابی عملكرد:

…………….

عملكرد بازار:

………….

روش های مختلف سنجش عملكرد بازار:

…………..

منابع:

1) آرمسترانگ، م. (1385). مدیریت عملکرد راهبردی کلیدی و راهنمای عملی، ترجمه سعید صفری. انتشارات جهاد دانشگاهی.

2) آکر، د. (1386). مدیریت استراتژیک بازار. مترجمین : صفرزاده ، حسین و خادمی ، مهدی و فرهنگی ، علی اکبر، تهران ، انتشارات پیام . پویا، چاپ دوم.

3) آل اسحاق، ی ( 1388) ،”اصلاح نظام بانکی ضرورت تحول اقتصادی ” روزنامه ایران اقتصادی، سال 15 ، شماره 4368

…………..

…………….


[1] Holton

[2] Bates

[3] Balanced Score Card

[DOC]ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان

ديدگاه نو، آموزش، رشد و توسعه ظرفيت هاي ارزيابي شونده، بهبود و بهسازي افراد و سازمان و عملکرد آن، ارايه خدمات مشاوره اي و مشارکت عمومي ذي نفعان، ايجاد انگيزش و مسئوليت پذيري براي بهبود کيفيت و بهينه سازي فعاليت … در بخش غيردولتي اساسنامه و برنامه هاي عملياتي و سهم بازار و هر هدفي که مد نظر سازمان مي باشد ملاک قرار مي گيرد.

[PDF]پیاده سازی نظام نوین ارزیابی عملکرد در شرکت ملی نفت ایران

-1. مباحث مبانی نظری نظام ارزیابی عملکرد. -1. 1. ( تعریف ارز. یابی عملکرد. تعاريف متعددی از ارزيابی عملکرد ارائه شده است كه همه آنها در موارد ذيل اتفاق نظر دارند : … رويکردی سیستماتیک است كه از طريق فرآيندهای تعیین اهداف عملکرد ، ژايش عملکرد و سنجش. عملکرد به بهبود عملکرد سازمان می انجامد. 3. -1. (هدف های ارزیابی. عملکرد:.

[PDF]اصل مقاله (8038 K) – مدیریت برند – دانشگاه الزهرا

ارزیابی ارتباط بین قابلیتهای بازاریابی و عملکرد سازمان در شرکتهای تولید کننده مواد غذایی در شهر تهران ۱۴۷. ارزیابی ارتباط بین … بازاریابی (نوآوری، ارتباط با مشتری، مدیریت برند و حسگری بازار) را با عملکرد سازمانی (مثل. رشد، سودآوری و درآمد) مورد مطالعه قرار می دهد … ۲- مبانی نظری و پیشینه پژوهشی. ۲-۱- قابلیتهای بازاریابی.

[PDF]مدلی جهت ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از مدل …

توسط الفت – ‏2012 – ‏مقالات مرتبط
های ارزیابی عملکرد در. چارچوب سازمان ارایه شده. [. 51]. و[. 72]. که معروف. ترین آنها مدل کارت امتیازی. متوازن و مدل تعالی عملکرد. می. باشد. این مدل. ها برای واحدهای مستقل … و با استفاده از شاخص. های مالی، دانشی)سرمایه فکری(، مشارک. ت و. پاسخگویی زنجیره تامین، ارزیابی نماید. در. این مقاله. ضمن. مرور. اجمالی مبانی نظری. ارزیابی عملکرد.

[PDF]19-بررسي و تدوين اصول و مباني مديريت تحول فرهنگي

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﯿـﻪ دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي. ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ. ،. ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد در دو ﺑﺨﺶ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ را. اراﺋﻪ داده اﻧﺪ . در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ،. ﻣﺒـﺎﻧﯽ ﻧﻈـﺮي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ … ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ و اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻪ ﺻﻮرﺗ. ﯽ. ﻣﺘـﻮازن، ﻻزم. اﺳـﺖ اﺑﻌـﺎد ﻣﺜﻠـﺚ. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ. : ﮐﺎراﯾﯽ، اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و ﺗﺤﻮل ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه و …

فرستادن دیدگاه

× بستن تبلیغات