× بستن تبلیغات
دسامبر
16
2017

بررسی رابطه هوش معنوی با دلبستگی و شادکامی افراد معتاد و غیر معتاد

بررسی رابطه هوش معنوی با دلبستگی و شادکامی افراد معتاد و غیر معتاد

بررسی رابطه هوش معنوی با دلبستگی و شادکامی افراد معتاد و غیر معتاد پرسشنامه ها ضمیمه شده این فروشگاه دارای نماد اعتماد الکترونیک بوده و محصولات آن گارانتی بازگشت وجه دارد
دسته بندی روانشناسی
بازدید ها 22
فرمت فایل docx
حجم فایل 437 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 106

بررسی رابطه هوش معنوی با دلبستگی و شادکامی افراد معتاد و غیر معتاد

فروشنده فایل

کد کاربری 1387

کاربر

بررسی رابطه هوش معنوی با دلبستگی و شادکامی افراد معتاد و غیر معتاد

پرسشنامه ها ضمیمه شده

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش معنوی با دلبستگی و شادکامی افراد معتاد و غیر معتاد بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه افراد معتاد و غیر معتاد شهر تهران تشکیل دادند. نمونه پژوهش شامل 100نفر (50 نفر معتاد و 50 نفر غیر معتاد) بودند. روش نمونه گیری به شیوه نمونه گیری هدفمند بود. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش مقیاس هوش معنوی کینگ (SISRI)، پرسشنامه سبک دلبستگی هازان و شیور و پرسشنامه شادکامی آکسفورد بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها ازآزمون‌های همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند که بین هوش معنوی و سبک دلبستگی ایمن و شادکامی در افراد معتاد و غیر معتاد رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. بین هوش معنوی و سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا در افراد معتاد و غیر معتاد رابطه معنی معنادار وجود دارد. با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که بین هوش معنوی با سبک دلبستگی و شادکامی افراد معتاد و غیر معتاد رابطه وجود دارد.

کلید واژه ها : هوش معنوی، سبک دلبستگی، شادکامی، اعتیاد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………2

1-2 بیان مسئله………………………………………………………………………………………………..4

1-3 اهمیت و ضرورت…………………………………………………………………………………………..7

1-4 اهداف……………………………………………………………………………………………………….9

1-5 فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………9

1-6 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………..9

فصل دوم. ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1. اعتیاد…………………………………………………………………………………………………13

2-1-1. انواع وابستگی به مواد……………………………………………………………………..13

2-1-2. اختلالات مرتبط با مواد بر طبق DSM-5…………………………………………………..14

2-1-3. اختلالات مصرف مواد بر طبق DSM-5…………………………………………………….15

2-1-4. اختلالات ناشی از مواد بر طبق DSM-5………………………………………………….17

2-1-4-1 مسمومیت و ترک مواد……………………………………………………………..17

2-1-5. اختلالات روانی ناشی از مواد………………………………………………………………………..17

2-1-6. سبب شناسی………………………………………………………………………………………..19

2-2. هوش معنوی………………………………………………………………………………………26

2-2-1. هوش …………………………………………………………………………………………………..26

2-2-2. مـعنویت…………………………………………………………………………………………………28

2-2-3. هوش معنوی و مؤلفه های آن……………………………………………………………………….32

2-2-4. مؤلفه های هوش معنوی در‌ اسلام‌…………………………………………………………………34

2-2-5. رشد هوش معنوی……………………………………………………………………………………36

2-2-6. هوش‌ معنوی‌ و سلامت روانی………………………………………………………………………38

2-2-7. مقایسه هوش معنوی با هوشهای دیگر…………………………………………………………..42

2-3. دلبستگی ………………………………………………………………………………………..44

2-3-1. سبك های دلبستگی………………………………………………………………………53

2-3-2. نظریه های مختلف در مورد دلبستگی…………………………………………………..54

2-3-3. مراحل تحول دلبستگی و اجتماعی شدن………………………………………………………57

2-3-4. دیدگاه دلبستگی در نوجوانان …………………………………………………………………….57

2-4. شادکامی…………………………………………………………………………………………..60

2-4-1. تعاریف شادکامی……………………………………………………………………………61

2-4-2. مولفه های شادکامی……………………………………………………………………..61

2-4-3. رویکرد های نظری شادکامی………………………………………………………………69

2-4-4. عـوامل مـؤثر بـر شادکامی…………………………………………………………………69

2-5. مروری بر پیشینه پژوهش………………………………………………………………………..72

2-5-1. پژوهش های داخلی………………………………………………………………………..75

2-5-1. پژوهش های خارجی……………………………………………………………………….75

فصل سوم: روش پژوهش

3-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………….75

3-2. روش پژوهش……………………………………………………………………………………….75

3-3. جامعه آماری………………………………………………………………………………………..75

3-4. نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………75

3-5. ابزارهای پژوهش…………………………………………………………………………………..80

2-3-5. روش اجرای پژوهش…………………………………………………………………………82

2-3-6. روش تجزیه وتحلیل اطلاعات……………………………………………………………… 82

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………82

4-2. داده های توصیفی………………………………………………………………………………..82

4-3. داده های استنباطی………………………………………………………………………………83

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………87

5-2. تفسیر یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………87

5-3. محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………..89

5-4. پیشنهادات…………………………………………………………………………………………90

5-4-1. پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………………90

5-4-1. پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………..90

منابع………………………………………………………………………………………………………………91

ضمائم……………………………………………………………………………………………………………101

لیست پرسشنامه ها :

پرسشنامه هوش معنوی کینگ

پرسشنامه شادکامی آکسفورد

پرسشنامه سبك دلبستگی

پایان نامه بررسی رابطه هوش معنوی با دلبستگی و شادکامی …

۲۱ آبان ۱۳۹۶ – امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید محقق گرامی،شما با جستجوی پایان نامه بررسی رابطه هوش معنوی با دلبستگی و شادکامی افراد معتاد و غیر معتاد وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(پایان نامه بررسی رابطه هوش معنوی با دلبستگی و شادکامی افراد معتاد و غیر معتاد)شما را در رسیدن به …

پایان نامه بررسی رابطه هوش معنوی با دلبستگی و شادکامی …

۲۳ آبان ۱۳۹۶ – هموطنان گرامی سلام.وقت بخیرهموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _پایان نامه بررسی رابطه هوش معنوی با دلبستگی و شادکامی افراد معتاد و غیر معتاد_خوش…

پایان نامه بررسی رابطه هوش معنوی با دلبستگی و شادکامی …

۲۳ آبان ۱۳۹۶ – ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم. با سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی پایان نامه بررسی رابطه هوش معنوی با دلبستگی و شادکامی افراد معتاد و غیر معتاد وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید. پایان نامه بررسی رابطه هوش معنوی با دلبستگی و …

پایان نامه بررسی رابطه هوش معنوی با دلبستگی و شادکامی …

بررسی رابطه هوش معنوی با دلبستگی و شادکامی افراد معتاد و غیر معتاد. چکیده. هدف از فایل حاضر بررسی رابطه هوش معنوی با دلبستگی و شادکامی افراد معتاد و غیر معتاد بود. روش این فایل توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری فایل حاضر را کلیه افراد معتاد و غیر معتاد شهر تهران تشکیل دادند. نمونه فایل شامل 100نفر (50 نفر …

بررسی رابطه هوش معنوی با دلبستگی و شادکامی افراد معتاد و …

بررسی رابطه هوش معنوی با دلبستگی و شادکامی افراد معتاد و غیر معتاد. پرسشنامه ها ضمیمه شده. چکیده. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش معنوی با دلبستگی و شادکامی افراد معتاد و غیر معتاد بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه افراد معتاد و غیر معتاد شهر تهران تشکیل دادند.

فرستادن دیدگاه

× بستن تبلیغات